ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → ฮานะอิกาดะ

ออกเดินทางเวลา
13:55 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  14:16 - 19:31
  5h 15min JPY 19,930 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:16
  16:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  18:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:58
  19:16
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  19:16
  19:25
  สูมีโนะคุระโจ
  角倉町
  ป้ายรถบัส
  19:27
  19:30
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  19:30
  19:31
 2. 2
  14:27 - 19:37
  5h 10min JPY 19,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:27
  16:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  18:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  19:21
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  สถานี
  南口
  19:21
  19:37
 3. 3
  14:16 - 19:38
  5h 22min JPY 19,930 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:16
  16:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  18:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  18:44
  18:52
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  19:00
  19:37
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  19:37
  19:38
 4. 4
  14:16 - 19:58
  5h 42min JPY 19,930 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:16
  16:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  19:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  19:12
  19:20
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  C6のりば
  19:20
  19:57
  อาราชิยามะโกเอ็น
  嵐山公園
  ป้ายรถบัส
  19:57
  19:58
 5. 5
  13:55 - 22:53
  8h 58min JPY 318,200
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  13:55
  22:53
zoom bar parts