ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
11:20 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  11:38 - 16:14
  4h 36min JPY 39,950 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:04
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:42
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  14:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  14:40
  14:46
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:50
  15:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  15:40
  15:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  15:52
  16:01
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:01
  16:14
 2. 2
  11:50 - 16:29
  4h 39min JPY 19,900 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  13:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  15:57
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:07
  16:16
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:16
  16:29
 3. 3
  11:50 - 16:44
  4h 54min JPY 19,900 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  13:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  16:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  16:31
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:31
  16:44
 4. 4
  12:16 - 17:13
  4h 57min JPY 19,900 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:16
  13:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  16:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:00
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:00
  17:13
 5. 5
  11:20 - 19:47
  8h 27min JPY 249,070
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  11:20
  19:47
zoom bar parts