ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
12:19 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  12:23 - 18:54
  6h 31min JPY 21,070 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:23
  14:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  17:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  18:21
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:28
  18:38
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  18:38
  18:54
 2. 2
  12:23 - 19:18
  6h 55min JPY 21,240 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:23
  14:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  17:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  18:33
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  18:33
  18:36
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:08
  19:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:13
  19:18
 3. 3
  14:37 - 19:49
  5h 12min JPY 33,440 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  15:04
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  15:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:25
  18:00
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:32
  18:42
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:46
  19:11
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  MIO口
  19:11
  19:16
  JRวาคายามะสถานี〔นิชิกุจิ〕
  JR和歌山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:16
  19:45
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:45
  19:49
 4. 4
  13:43 - 19:49
  6h 6min JPY 31,220 IC JPY 31,215 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:43
  14:17
  ชิโระอิชิ (จังหวัดมิยางิ)
  白石(宮城県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  14:58
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:04
  15:17
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:25
  18:00
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:32
  18:42
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:46
  19:11
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  MIO口
  19:11
  19:16
  JRวาคายามะสถานี〔นิชิกุจิ〕
  JR和歌山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:16
  19:45
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:45
  19:49
 5. 5
  12:19 - 22:16
  9h 57min JPY 364,850
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  12:19
  22:16
zoom bar parts