ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → สตูดิโอAN

ออกเดินทางเวลา
06:31 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  06:33 - 12:35
  6h 2min JPY 52,740 IC JPY 52,732 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:33
  08:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:24
  08:32
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:06
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:06
  09:08
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  11:50
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:14
  12:28
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  12:28
  12:35
 2. 2
  08:37 - 13:11
  4h 34min JPY 54,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:37
  08:58
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:40
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  12:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  13:04
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  13:04
  13:11
 3. 3
  08:06 - 13:11
  5h 5min JPY 52,050 IC JPY 52,045 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  09:14
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:29
  09:40
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  12:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  13:04
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  13:04
  13:11
 4. 4
  06:33 - 13:56
  7h 23min JPY 28,420 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:33
  08:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  13:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:49
  อาคาซากะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  赤坂(福岡県)
  สถานี
  5番口
  13:49
  13:56
 5. 5
  06:31 - 22:10
  15h 39min JPY 573,620
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  06:31
  22:10
zoom bar parts