สนามบินฟุกุโอกะ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

ออกเดินทางเวลา
11:34 06/17, 2021
cancel
 1. 1
  14:00 - 22:45
  8h 45min JPY 42,860 IC JPY 42,860 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  16:20
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:21
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  21:09
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  21:09
  21:15
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  21:21
  22:32
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:45
 2. 2
  11:50 - 22:45
  10h 55min JPY 64,200 IC JPY 64,200 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  14:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:09
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  東通り南口
  15:09
  15:15
  ซัปโปโรเอกิมาเอะสถานีรถโดยสาร
  札幌駅前バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  17:05
  20:53
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  20:53
  20:57
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  21:21
  22:32
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:45
 3. 3
  11:50 - 22:45
  10h 55min JPY 64,150 IC JPY 64,150 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  14:10
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  14:15
  14:25
  ชินชิโทเสะสนามบิน(รถบัสรับส่งสนามบิน‧เที่ยวบินภายในประเทศJALมาเอะ)
  新千歳空港〔空港連絡バス・国内線JAL前〕
  ป้ายรถบัส
  14番のりば
  14:57
  16:06
  Edelhofซัปโปโร
  エーデルホフ札幌
  ป้ายรถบัส
  16:06
  16:12
  ซัปโปโรเทอมินอล
  札幌ターミナル
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  17:10
  20:53
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  20:53
  20:57
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  21:21
  22:32
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:45
 4. 4
  07:35 - 13:06
  5h 31min JPY 88,600 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  12:30
  สนามบินโอะโฮสึคุมนเบ็ตสึ
  オホーツク紋別空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  สนามบินมนเบ็สึ
  紋別空港
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:53
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:53
  13:06
 5. 5
  11:34 - 20:09
  32h 35min JPY 619,950
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  11:34
  20:09
zoom bar parts