สนามบินฟุกุโอกะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
00:38 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  07:15 - 12:11
  4h 56min JPY 51,290 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:05
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  09:55
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:39
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  12:11
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:11
  12:11
 2. 2
  07:15 - 12:31
  5h 16min JPY 50,690 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:05
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  09:55
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:39
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  12:31
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:31
  12:31
 3. 3
  07:10 - 14:03
  6h 53min JPY 43,530 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:25
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  08:30
  08:34
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:40
  09:20
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  10:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  12:12
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  14:03
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:03
  14:03
 4. 4
  05:59 - 14:46
  8h 47min JPY 22,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  05:59
  06:05
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:15
  09:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  12:54
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:43
  เมียวโกโกเง็น
  妙高高原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:51
  14:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:46
  14:46
 5. 5
  00:38 - 12:47
  12h 9min JPY 428,090
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  00:38
  12:47
zoom bar parts