สนามบินฟุกุโอกะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
00:59 10/21, 2020
cancel
 1. 1
  07:35 - 12:51
  5h 16min JPY 54,770 IC JPY 54,762 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:15
  09:25
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:29
  09:46
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:52
  09:59
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:24
  12:32
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  12:32
  12:40
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6(石金経由は8)のりば
  12:40
  12:43
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  3(石金経由は2)のりば
  12:43
  12:51
 2. 2
  07:00 - 12:55
  5h 55min JPY 52,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:30
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  10:35
  10:39
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:45
  11:25
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:30
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:50
  12:47
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  12:47
  12:55
 3. 3
  06:24 - 13:24
  7h 0min JPY 20,220 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:24
  06:29
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  11:58
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  13:06
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  13:06
  13:14
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  13:15
  13:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  13:21
  13:24
 4. 4
  06:24 - 13:25
  7h 1min JPY 19,290 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:24
  06:29
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:39
  09:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  11:58
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  11:58
  12:04
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:20
  13:17
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  13:17
  13:25
 5. 5
  00:59 - 12:00
  11h 1min JPY 386,370
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  00:59
  12:00
zoom bar parts