สนามบินฟุกุโอกะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
08:25 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  09:10 - 14:17
  5h 7min JPY 41,360 IC JPY 41,352 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:00
  11:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:33
  11:52
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:22
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  13:03
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  13:25
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:25
  14:08
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  14:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:16
  14:17
 2. 2
  08:55 - 14:17
  5h 22min JPY 31,710 IC JPY 31,702 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:35
  10:45
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:06
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:11
  11:30
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  12:50
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  13:25
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:25
  14:08
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  14:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:16
  14:17
 3. 3
  08:55 - 14:17
  5h 22min JPY 31,710 IC JPY 31,702 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:35
  10:45
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:10
  เคกีวคาวะซากิ
  京急川崎
  สถานี
  中央口
  11:10
  11:21
  คาวาซากิ
  川崎
  สถานี
  中央東口
  timetable ตารางเวลา
  11:27
  12:09
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:17
  12:50
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  13:25
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:25
  14:08
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  14:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:16
  14:17
 4. 4
  08:55 - 14:17
  5h 22min JPY 32,000 IC JPY 31,986 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  10:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:35
  10:45
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:06
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  11:39
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  12:50
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:09
  13:25
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  13:25
  13:28
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  13:40
  13:50
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  13:50
  13:57
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  14:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  14:16
  14:17
 5. 5
  08:25 - 21:19
  12h 54min JPY 301,100
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  08:25
  21:19
zoom bar parts