สนามบินฟุกุโอกะ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
02:21 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  07:00 - 11:41
  4h 41min JPY 28,000 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:05
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  08:10
  08:16
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  08:20
  08:50
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  08:50
  08:59
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:11
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  10:11
  10:16
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  10:20
  11:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  11:38
  11:41
 2. 2
  07:21 - 13:41
  6h 20min JPY 17,520 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:21
  07:27
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:39
  10:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  10:44
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  10:44
  10:49
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  12:03
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  12:03
  12:08
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  12:20
  13:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  13:38
  13:41
 3. 3
  06:32 - 13:41
  7h 9min JPY 17,520 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  06:38
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  09:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  10:13
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  10:13
  10:18
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  11:33
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  11:33
  11:38
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  12:20
  13:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  13:38
  13:41
 4. 4
  06:32 - 13:41
  7h 9min JPY 17,140 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  06:38
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  09:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  กยูโฮจิ
  久宝寺
  สถานี
  10:56
  โอจิ
  王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:26
  ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
  高田(奈良県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:28
  11:45
  โยชิโนะกุจิ
  吉野口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:11
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  12:11
  12:16
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  12:20
  13:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  13:38
  13:41
 5. 5
  02:21 - 11:02
  8h 41min JPY 285,690
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  02:21
  11:02
zoom bar parts