สนามบินฟุกุโอกะ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

ออกเดินทางเวลา
11:22 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  13:35 - 17:17
  3h 42min JPY 23,250 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:35
  14:45
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  15:31
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:57
  16:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  16:58
  17:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:07
  17:11
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  17:11
  17:17
 2. 2
  12:22 - 17:17
  4h 55min JPY 16,760 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  12:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  16:58
  17:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:07
  17:11
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  17:11
  17:17
 3. 3
  13:35 - 17:35
  4h 0min JPY 22,310 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:35
  14:45
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:17
  15:31
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:36
  16:07
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:21
  17:23
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  17:23
  17:26
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:34
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  17:34
  17:35
 4. 4
  12:22 - 17:35
  5h 13min JPY 16,810 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  12:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  16:58
  17:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:34
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  17:34
  17:35
 5. 5
  11:22 - 20:01
  8h 39min JPY 204,430
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  11:22
  20:01
zoom bar parts