สนามบินฟุกุโอกะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

ออกเดินทางเวลา
07:41 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  08:50 - 11:53
  3h 3min JPY 13,200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  09:25
  สนามบินอามะคุสะ
  天草空港
  สนามบิน
  09:30
  11:53
 2. 2
  08:20 - 13:24
  5h 4min JPY 7,790 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  08:25
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  09:17
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  09:17
  09:22
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  09:38
  12:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:04
  12:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:35
  13:00
  ทาเตะอิชิ[โอนีอิเกะ]
  立石[鬼池]
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:24
 3. 3
  08:20 - 13:24
  5h 4min JPY 7,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  08:25
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  09:17
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  09:52
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  東口
  09:52
  09:54
  อุโตะสถานี[ทางออกทิศตะวันออก]
  宇土駅[東口]
  ป้ายรถบัส
  10:03
  12:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:04
  12:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:35
  13:00
  ทาเตะอิชิ[โอนีอิเกะ]
  立石[鬼池]
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:24
 4. 4
  08:12 - 13:24
  5h 12min JPY 7,790 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  08:17
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  09:02
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  09:02
  09:07
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  09:38
  12:04
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  12:04
  12:07
  ฮนโดะสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  本渡バスセンター
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:35
  13:00
  ทาเตะอิชิ[โอนีอิเกะ]
  立石[鬼池]
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:24
 5. 5
  07:41 - 11:07
  3h 26min JPY 57,400
  cancel cancel
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  07:41
  11:07
zoom bar parts