โทยามะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
17:43 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  18:32 - 19:36
  1h 4min JPY 4,960 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:32
  19:12
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  19:36
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:36
  19:36
 2. 2
  18:04 - 20:04
  2h 0min JPY 2,740 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  18:42
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  20:04
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:04
  20:04
 3. 3
  17:45 - 20:04
  2h 19min JPY 2,440 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  18:30
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  20:04
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:04
  20:04
 4. 4
  17:43 - 19:30
  1h 47min JPY 46,250
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  17:43
  19:30
zoom bar parts