โทยามะ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
23:21 10/31, 2020
cancel
 1. 1
  23:53 - 08:06
  8h 13min JPY 6,690 IC JPY 6,690 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  23:53
  23:59
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  23:59
  05:15
  สถานีชินมาเอะบาชิ
  新前橋駅
  ป้ายรถบัส
  05:15
  05:22
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  07:27
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  07:27
  08:06
 2. 2
  23:53 - 08:23
  8h 30min JPY 6,980 IC JPY 6,977 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  23:53
  23:59
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  23:59
  05:15
  สถานีชินมาเอะบาชิ
  新前橋駅
  ป้ายรถบัส
  05:15
  05:22
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  07:21
  คามิโมกุ (จังหวัดกุนมะ)
  上牧(群馬県)
  สถานี
  07:21
  07:25
  คามิโมกุเอกิมาเอะ
  上牧駅前
  ป้ายรถบัส
  07:44
  07:53
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  07:53
  08:23
 3. 3
  23:53 - 08:23
  8h 30min JPY 6,980 IC JPY 6,977 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  23:53
  23:59
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  23:59
  05:15
  สถานีชินมาเอะบาชิ
  新前橋駅
  ป้ายรถบัส
  05:15
  05:22
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  07:21
  คามิโมกุ (จังหวัดกุนมะ)
  上牧(群馬県)
  สถานี
  07:21
  07:25
  โดกิ(กุนมะ)
  道木(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  07:44
  07:53
  อาชิม่า(กุนมะ)
  芦間(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  07:53
  08:23
 4. 4
  05:15 - 11:11
  5h 56min JPY 4,520 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  06:02
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  07:37
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  09:03
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  10:32
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  10:32
  11:11
 5. 5
  23:21 - 02:57
  3h 36min JPY 99,250
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  23:21
  02:57
zoom bar parts