โทยามะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
21:34 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  21:34 - 21:54
  20min JPY 210 IC JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:34
  21:39
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:42
  21:48
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  21:48
  21:54
 2. 2
  21:34 - 21:54
  20min JPY 210 IC JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:34
  21:39
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:42
  21:47
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  21:47
  21:54
 3. 3
  21:38 - 21:58
  20min JPY 210 IC JPY 180 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:38
  21:43
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:46
  21:51
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  21:51
  21:58
 4. 4
  21:34 - 21:58
  24min
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:34
  21:58
 5. 5
  21:34 - 21:40
  6min JPY 730
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  21:34
  21:40
zoom bar parts