โทยามะ → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
02:17 12/07, 2021
cancel
 1. 1
  05:38 - 08:04
  2h 26min JPY 1,690 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:38
  06:28
  อิโนะทานิ
  猪谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  07:51
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  07:51
  08:04
 2. 2
  05:38 - 08:13
  2h 35min JPY 1,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:38
  06:28
  อิโนะทานิ
  猪谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  07:51
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  07:51
  07:54
  ฮิดะสหกรณ์การเกษตรทาคายามะสำนักงานสาขามาเอะ
  飛騨農協高山支店前
  ป้ายรถบัส
  08:01
  08:11
  ทากาชินฮนเท็นมาเอะ
  高信本店前
  ป้ายรถบัส
  08:11
  08:13
 3. 3
  05:38 - 08:13
  2h 35min JPY 1,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:38
  06:28
  อิโนะทานิ
  猪谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:46
  07:51
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  07:51
  07:57
  โรเก็นฮานาซาโทมาเอะ
  老健はなさと前
  ป้ายรถบัส
  08:02
  08:11
  ทากาชินฮนเท็นมาเอะ
  高信本店前
  ป้ายรถบัส
  08:11
  08:13
 4. 4
  07:58 - 09:44
  1h 46min JPY 2,990 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  09:27
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  09:27
  09:30
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  09:40
  09:43
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:44
 5. 5
  02:17 - 04:08
  1h 51min JPY 40,420
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  02:17
  04:08
zoom bar parts