โทยามะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
00:18 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  06:12 - 08:28
  2h 16min JPY 5,620 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  06:35
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:48
  07:51
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  07:51
  07:53
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  07:57
  08:26
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  08:26
  08:28
 2. 2
  05:31 - 08:28
  2h 57min JPY 4,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:48
  07:51
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  07:51
  07:53
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  07:57
  08:26
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  08:26
  08:28
 3. 3
  05:31 - 09:17
  3h 46min JPY 4,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  07:28
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:42
  08:01
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  08:01
  08:03
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  08:47
  09:15
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  09:15
  09:17
 4. 4
  07:16 - 10:17
  3h 1min JPY 5,110 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  07:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:48
  08:46
  ซาบาเอะ
  鯖江
  สถานี
  08:46
  10:17
 5. 5
  00:18 - 02:25
  2h 7min JPY 82,580
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  00:18
  02:25
zoom bar parts