โทยามะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
05:35 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  06:20 - 11:17
  4h 57min JPY 14,100 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  08:07
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  08:26
  มูซาชิอุระวะ
  武蔵浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:37
  09:07
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:00
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  10:25
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  10:25
  11:08
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:16
  11:17
 2. 2
  06:20 - 11:17
  4h 57min JPY 14,390 IC JPY 14,384 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  08:07
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:14
  08:26
  มูซาชิอุระวะ
  武蔵浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:37
  09:07
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  10:00
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  10:25
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  10:25
  10:28
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  10:40
  10:50
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  10:50
  10:57
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  11:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:16
  11:17
 3. 3
  07:20 - 11:52
  4h 32min JPY 14,390 IC JPY 14,384 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:20
  09:07
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  09:40
  คาวาโกเอะ
  川越
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โคมะกาวะ
  高麗川
  สถานี
  10:28
  ไฮจิมะ
  拝島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:31
  10:48
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  11:10
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  11:10
  11:13
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:30
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  11:30
  11:37
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  11:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:51
  11:52
 4. 4
  06:38 - 11:52
  5h 14min JPY 13,660 IC JPY 13,654 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:38
  08:55
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  09:40
  คาวาโกเอะ
  川越
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โคมะกาวะ
  高麗川
  สถานี
  10:28
  ไฮจิมะ
  拝島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:31
  10:48
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:55
  11:10
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  11:10
  11:13
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:30
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  11:30
  11:37
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:45
  11:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  11:51
  11:52
 5. 5
  05:35 - 10:59
  5h 24min JPY 135,920
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  05:35
  10:59
zoom bar parts