โทยามะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
19:11 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  19:37 - 03:09
  7h 32min JPY 9,880 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:37
  20:24
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  23:48
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  23:48
  03:09
 2. 2
  19:25 - 03:09
  7h 44min JPY 9,350 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  20:32
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  23:48
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  23:48
  03:09
 3. 3
  19:11 - 23:18
  4h 7min JPY 77,830
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  19:11
  23:18
zoom bar parts