โทยามะ → คัตสึด้ง สาขาโฮเซนจิโยโกโจ

ออกเดินทางเวลา
09:10 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  09:11 - 17:02
  7h 51min JPY 17,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  09:34
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:54
  12:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:23
  13:22
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  16:45
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  16:45
  17:02
 2. 2
  11:20 - 17:56
  6h 36min JPY 46,030 IC JPY 46,022 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  13:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  14:13
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  14:38
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  14:38
  14:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  16:40
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  16:45
  16:48
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  16:55
  17:40
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  17:40
  17:56
 3. 3
  09:26 - 17:56
  8h 30min JPY 58,320 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  09:26
  09:30
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  09:30
  09:54
  富山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:54
  09:56
  สนามบินโทยามะ
  富山空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  11:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  16:40
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  16:45
  16:48
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  16:55
  17:40
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  17:40
  17:56
 4. 4
  09:11 - 18:22
  9h 11min JPY 14,020 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  09:34
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  11:09
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  13:23
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  正面口
  13:23
  13:31
  ชินโอซากะ(ฮันคิวบัสเทอมินอล)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  13:40
  18:07
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  18:07
  18:22
 5. 5
  09:10 - 16:21
  7h 11min JPY 246,400
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  09:10
  16:21
zoom bar parts