โทยามะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
08:27 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  08:32 - 11:37
  3h 5min JPY 8,250 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:32
  08:54
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  11:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  11:24
  11:37
 2. 2
  08:32 - 12:08
  3h 36min JPY 8,780 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:32
  08:54
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  11:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  11:26
  คาราซูม่าโอะอิเกะ
  烏丸御池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มิสะซางิ
  御陵
  สถานี
  12:01
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  12:01
  12:08
 3. 3
  08:32 - 12:12
  3h 40min JPY 7,810 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:32
  08:54
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:02
  10:14
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  11:48
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  11:48
  11:53
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:05
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  12:05
  12:12
 4. 4
  08:39 - 12:46
  4h 7min JPY 7,510 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  09:39
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  11:45
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  12:33
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:33
  12:46
 5. 5
  08:27 - 12:14
  3h 47min JPY 107,400
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  08:27
  12:14
zoom bar parts