โทยามะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
17:37 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  18:01 - 22:08
  4h 7min JPY 9,010 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:01
  18:24
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  21:23
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  21:46
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  21:46
  21:49
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  21:49
  22:05
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  22:05
  22:08
 2. 2
  18:35 - 22:30
  3h 55min JPY 7,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  18:54
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:08
  21:49
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:54
  22:08
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  22:08
  22:11
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  22:11
  22:27
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  22:27
  22:30
 3. 3
  18:08 - 22:30
  4h 22min JPY 9,040 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  19:06
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:08
  21:49
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:54
  22:08
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  22:08
  22:11
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  22:11
  22:27
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  22:27
  22:30
 4. 4
  17:42 - 23:06
  5h 24min JPY 8,820 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  18:39
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  20:50
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  22:25
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:30
  22:38
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  22:38
  22:41
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  22:45
  23:03
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  23:03
  23:06
 5. 5
  17:37 - 22:05
  4h 28min JPY 126,710
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  17:37
  22:05
zoom bar parts