โทยามะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
16:25 06/22, 2021
cancel
 1. 1
  17:11 - 00:08
  6h 57min JPY 42,020 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  17:34
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  17:34
  17:40
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:05
  18:45
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:45
  18:49
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  21:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:34
  21:40
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:20
  22:46
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:03
  23:06
  ฮาทาบุ
  幡生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:11
  23:43
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  23:43
  00:08
 2. 2
  16:42 - 00:08
  7h 26min JPY 40,400 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  17:42
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  17:42
  17:48
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:05
  18:45
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:45
  18:49
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  21:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:34
  21:40
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:20
  22:46
  ชินชิโมโนเซกิ
  新下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:03
  23:06
  ฮาทาบุ
  幡生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:11
  23:43
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  23:43
  00:08
 3. 3
  16:42 - 00:08
  7h 26min JPY 39,710 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  17:42
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  17:42
  17:48
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:05
  18:45
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:45
  18:49
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  21:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:34
  21:40
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:51
  22:06
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  22:46
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:06
  23:43
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  23:43
  00:08
 4. 4
  17:59 - 06:39
  12h 40min JPY 20,810 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  18:22
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  20:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  23:35
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  00:07
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:39
  06:16
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  06:16
  06:19
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  06:31
  06:34
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:34
  06:39
 5. 5
  16:25 - 02:23
  9h 58min JPY 350,550
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  16:25
  02:23
zoom bar parts