โทยามะ → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

ออกเดินทางเวลา
01:18 05/19, 2021
cancel
 1. 1
  06:12 - 12:17
  6h 5min JPY 12,150 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  06:35
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  08:55
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:56
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  神戸(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:14
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  10:14
  10:22
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:25
  11:34
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:38
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  11:40
  11:55
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:17
 2. 2
  05:31 - 12:17
  6h 46min JPY 12,180 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  08:55
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:52
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  10:14
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  10:14
  10:22
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:25
  11:34
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:38
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  11:40
  11:55
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:17
 3. 3
  05:31 - 13:17
  7h 46min JPY 12,000 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:48
  08:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:48
  10:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋北口
  10:13
  10:20
  โอซากาอูเมดะ(ฮันคิว3บังไก)
  大阪梅田〔阪急三番街〕
  ป้ายรถบัส
  10:20
  12:35
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:39
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  12:40
  12:55
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  12:55
  13:17
 4. 4
  05:31 - 13:17
  7h 46min JPY 12,000 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  06:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:48
  08:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:48
  10:13
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  桜橋口
  10:13
  10:21
  โอซากะเอกิมาเอะ(เฮอร์บิสOSAKA)
  大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
  ป้ายรถบัส
  10:30
  12:35
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:39
  มัตสึชิเกะ
  松茂
  ป้ายรถบัส
  12:40
  12:55
  สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  12:55
  13:17
 5. 5
  01:18 - 07:20
  6h 2min JPY 245,680
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  01:18
  07:20
zoom bar parts