โทยามะ → ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป สมาพันธ์การประมงประจำจังหวัดโทคุชิมะ

ออกเดินทางเวลา
17:40 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  18:20 - 06:25
  12h 5min JPY 12,660 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  18:43
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  20:50
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  22:17
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  桜橋口
  22:17
  22:25
  โอซากะเอกิมาเอะ(เฮอร์บิสOSAKA)
  大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
  ป้ายรถบัส
  22:35
  00:55
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  00:55
  01:03
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  05:33
  อาวะโทมีดะ
  阿波富田
  สถานี
  05:33
  06:25
 2. 2
  17:42 - 07:29
  13h 47min JPY 12,290 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  18:39
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  20:50
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  22:17
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋北口
  22:17
  22:24
  โอซากาอูเมดะ(ฮันคิว3บังไก)
  大阪梅田〔阪急三番街〕
  ป้ายรถบัส
  22:25
  00:55
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  00:55
  00:58
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  06:55
  07:15
  นันไคเฟอร์รี่
  南海フェリー
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:29
 3. 3
  17:42 - 07:54
  14h 12min JPY 12,290 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  18:39
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  20:50
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  22:17
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋北口
  22:17
  22:24
  โอซากาอูเมดะ(ฮันคิว3บังไก)
  大阪梅田〔阪急三番街〕
  ป้ายรถบัส
  22:25
  00:55
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  00:55
  00:58
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  07:35
  07:52
  มารีนเทอมินอลมาเอะ
  マリンターミナル前
  ป้ายรถบัส
  07:52
  07:54
 4. 4
  17:42 - 07:54
  14h 12min JPY 12,290 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  18:39
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  20:50
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  22:17
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  桜橋口
  22:17
  22:25
  โอซากะเอกิมาเอะ(เฮอร์บิสOSAKA)
  大阪駅前〔ハービスOSAKA〕
  ป้ายรถบัส
  22:35
  00:55
  สถานีโทคุชิมะ
  徳島駅
  ป้ายรถบัส
  00:55
  00:58
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  07:35
  07:52
  มารีนเทอมินอลมาเอะ
  マリンターミナル前
  ป้ายรถบัส
  07:52
  07:54
 5. 5
  17:40 - 23:55
  6h 15min JPY 209,180
  cancel cancel
zoom bar parts