โทยามะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
17:42 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  18:01 - 06:50
  12h 49min JPY 20,560 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:01
  18:24
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  20:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  23:35
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:48
  00:13
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:28
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  06:28
  06:32
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:46
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:46
  06:50
 2. 2
  18:01 - 06:50
  12h 49min JPY 20,560 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:01
  18:24
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  20:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  23:35
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:51
  05:15
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:28
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  06:28
  06:32
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:46
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:46
  06:50
 3. 3
  18:01 - 06:50
  12h 49min JPY 20,870 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:01
  18:24
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  20:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  23:35
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:23
  05:41
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:28
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  06:28
  06:32
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:46
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:46
  06:50
 4. 4
  17:42 - 09:22
  15h 40min JPY 29,890 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  18:39
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:53
  21:54
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  21:54
  21:57
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  22:15
  05:10
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:23
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  07:33
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:44
  07:48
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  07:48
  07:55
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  08:32
  09:18
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:18
  09:22
 5. 5
  17:42 - 04:34
  10h 52min JPY 316,910
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  17:42
  04:34
zoom bar parts