โทยามะ → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
06:58 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  07:16 - 14:45
  7h 29min JPY 20,300 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:00
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  10:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  13:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  14:08
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  14:08
  14:45
 2. 2
  07:16 - 14:50
  7h 34min JPY 20,070 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:00
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  10:35
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  13:34
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  14:20
  อิโตะชิมะโกโกมาเอะ
  糸島高校前
  สถานี
  14:20
  14:23
  糸島高校前駅北口
  ป้ายรถบัส
  14:27
  14:34
  ชินเด็น (ฟุกุโอกะ)
  新田(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  14:34
  14:50
 3. 3
  07:16 - 15:03
  7h 47min JPY 20,550 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:00
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  10:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  13:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  13:30
  13:38
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  13:58
  15:01
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  15:01
  15:03
 4. 4
  07:16 - 15:03
  7h 47min JPY 20,120 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:00
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  10:35
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:02
  13:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  13:30
  13:38
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  13:58
  15:01
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  15:01
  15:03
 5. 5
  06:58 - 18:24
  11h 26min JPY 397,050
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  06:58
  18:24
zoom bar parts