โทยามะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

ออกเดินทางเวลา
12:08 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  12:46 - 07:31
  18h 45min JPY 27,220 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  13:09
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:36
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:46
  16:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:52
  19:11
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  19:11
  19:16
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  19:38
  22:08
  อามาคุสะเกย์ซัตสึโชะอาคารที่ทำการทั่วไปมาเอะ
  天草警察署総合庁舎前
  ป้ายรถบัส
  06:59
  07:26
  มัตสึบาระ[อิสึวะมาจิ]
  松原[五和町]
  ป้ายรถบัส
  07:26
  07:31
 2. 2
  12:46 - 07:31
  18h 45min JPY 27,040 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  13:09
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  15:36
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:46
  16:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:52
  19:11
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  19:48
  อุโตะ
  宇土
  สถานี
  東口
  19:48
  19:50
  อุโตะสถานี[ทางออกทิศตะวันออก]
  宇土駅[東口]
  ป้ายรถบัส
  20:03
  22:08
  อามาคุสะเกย์ซัตสึโชะอาคารที่ทำการทั่วไปมาเอะ
  天草警察署総合庁舎前
  ป้ายรถบัส
  06:59
  07:26
  มัตสึบาระ[อิสึวะมาจิ]
  松原[五和町]
  ป้ายรถบัส
  07:26
  07:31
 3. 3
  16:42 - 09:41
  16h 59min JPY 41,290 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  17:42
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  17:42
  17:48
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:05
  18:45
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:45
  18:49
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  21:10
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:33
  21:39
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:50
  22:19
  โทสุ
  鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:33
  00:14
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:00
  06:15
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  西口
  06:15
  06:20
  ด้านหน้าสถานีอิซาฮาย่า
  諫早駅前
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  06:20
  07:54
  คุจิโนสึชะโกะมาเอะ
  口之津車庫前
  ป้ายรถบัส
  07:54
  07:57
  ท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเรือคุจิโนสึ
  口之津港FT
  ท่าเรือ
  08:45
  09:15
  ท่าเรือเฟอร์รี่โอนีอิเกะ <อามาคุสะชิโมชิม่า>
  鬼池港FT<天草下島>
  ท่าเรือ
  09:17
  09:41
 4. 4
  13:14 - 09:41
  20h 27min JPY 22,220 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  14:16
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:28
  16:01
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:47
  17:36
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  20:08
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  23:06
  ชินโทสุ
  新鳥栖
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:37
  00:14
  ฮิเซ็นยามากุจิ
  肥前山口
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:00
  06:15
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  西口
  06:15
  06:20
  ด้านหน้าสถานีอิซาฮาย่า
  諫早駅前
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  06:20
  07:54
  คุจิโนสึชะโกะมาเอะ
  口之津車庫前
  ป้ายรถบัส
  07:54
  07:57
  ท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเรือคุจิโนสึ
  口之津港FT
  ท่าเรือ
  08:45
  09:15
  ท่าเรือเฟอร์รี่โอนีอิเกะ <อามาคุสะชิโมชิม่า>
  鬼池港FT<天草下島>
  ท่าเรือ
  09:17
  09:41
 5. 5
  12:08 - 01:52
  13h 44min JPY 468,270
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  12:08
  01:52
zoom bar parts