โทยามะ → เซฟาอุทาคิ

ออกเดินทางเวลา
09:46 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  11:34 - 18:22
  6h 48min JPY 51,380 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:34
  11:53
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  11:53
  11:59
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:30
  13:10
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:10
  13:14
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  16:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  16:35
  16:40
  สนามบินนะฮะเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  那覇空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:45
  17:09
  โคกุบะ
  国場
  ป้ายรถบัส
  17:33
  18:16
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  18:16
  18:22
 2. 2
  11:34 - 18:22
  6h 48min JPY 51,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:34
  11:53
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  11:53
  11:59
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:30
  13:10
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:10
  13:14
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  16:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  16:55
  อาซาฮิบาชิ
  旭橋
  สถานี
  東口
  16:55
  17:02
  คามิอิซูมิ(โอกินาว่า)
  上泉(沖縄県)
  ป้ายรถบัส
  17:15
  18:16
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  18:16
  18:22
 3. 3
  10:55 - 18:22
  7h 27min JPY 49,140 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  10:55
  11:00
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:00
  12:05
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  12:05
  12:10
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:30
  13:10
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:10
  13:14
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  16:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  16:35
  16:40
  สนามบินนะฮะเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  那覇空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  16:40
  16:50
  อาซาฮิบาชิ‧นาฮะสถานีรถโดยสาร
  旭橋・那覇バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  16:50
  16:53
  นาฮะสถานีรถโดยสาร
  那覇バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  17:13
  18:16
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  18:16
  18:22
 4. 4
  10:46 - 18:22
  7h 36min JPY 49,310 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  11:44
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  11:44
  11:50
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:30
  13:10
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:10
  13:14
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  16:30
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  16:55
  อาซาฮิบาชิ
  旭橋
  สถานี
  東口
  16:55
  16:58
  นาฮะสถานีรถโดยสาร
  那覇バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  17:13
  18:16
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  18:16
  18:22
 5. 5
  09:46 - 04:35
  42h 49min JPY 806,270
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  09:46
  04:35
zoom bar parts