ฮามะมัตสึ → ร้านซูชิสายพาน โทริตอนโตเกียวโซลามาจิ

ออกเดินทางเวลา
05:07 05/10, 2021
cancel
 1. 1
  06:20 - 08:36
  2h 16min JPY 8,330 IC JPY 8,318 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  07:52
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  08:31
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  08:31
  08:36
 2. 2
  06:54 - 08:52
  1h 58min JPY 8,330 IC JPY 8,318 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  08:05
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:18
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  08:47
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  08:47
  08:52
 3. 3
  06:54 - 08:52
  1h 58min JPY 8,130 IC JPY 8,130 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  08:05
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  08:21
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  08:47
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  08:47
  08:52
 4. 4
  07:49 - 09:39
  1h 50min JPY 8,130 IC JPY 8,130 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:49
  08:59
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  09:10
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  09:34
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  09:34
  09:39
 5. 5
  05:07 - 08:38
  3h 31min JPY 83,330
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  05:07
  08:38
zoom bar parts