ชินากาว่า → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
17:19 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  17:40 - 21:41
  4h 1min JPY 11,230 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  17:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  20:47
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  20:47
  20:53
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  21:02
  21:33
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  21:33
  21:41
 2. 2
  17:38 - 21:41
  4h 3min JPY 11,230 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:38
  17:46
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  20:47
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  20:47
  20:53
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  21:02
  21:33
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  21:33
  21:41
 3. 3
  17:55 - 22:07
  4h 12min JPY 12,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:55
  18:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  19:51
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:27
  21:33
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:39
  21:52
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  21:52
  22:07
 4. 4
  18:57 - 22:43
  3h 46min JPY 11,420 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  19:05
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  22:09
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  22:09
  22:43
 5. 5
  17:19 - 22:11
  4h 52min JPY 146,410
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  17:19
  22:11
zoom bar parts