Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

ชินากาว่า → มารุกาเมะเซเม็นฟุกุชิมะอิซูมิ

ออกเดินทางเวลา
09:59 07/14, 2020
cancel
 1. 1
  10:20 - 12:43
  2h 23min JPY 8,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:20
  10:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  12:14
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  12:40
  อิวาชิโรชิมิซุ
  岩代清水
  สถานี
  12:40
  12:43
 2. 2
  10:13 - 12:43
  2h 30min JPY 8,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:26
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  12:14
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  12:40
  อิวาชิโรชิมิซุ
  岩代清水
  สถานี
  12:40
  12:43
 3. 3
  10:13 - 12:43
  2h 30min JPY 8,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:26
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:36
  12:14
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  12:40
  อิวาชิโรชิมิซุ
  岩代清水
  สถานี
  12:40
  12:43
 4. 4
  10:38 - 13:08
  2h 30min JPY 8,860 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:38
  10:51
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:32
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  สถานี
  東口(JR)
  12:32
  12:38
  ฟุกุชิมะสถานีทางออกทิศตะวันออก
  福島駅東口
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:06
  อิซูมิเกียกุมาเอะ
  泉局前
  ป้ายรถบัส
  13:06
  13:08
 5. 5
  09:59 - 13:49
  3h 50min JPY 107,980
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  09:59
  13:49
zoom bar parts