ชินากาว่า → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
11:17 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  12:04 - 14:46
  2h 42min JPY 9,250 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  12:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  14:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:46
  14:46
 2. 2
  12:00 - 14:46
  2h 46min JPY 9,250 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  14:16
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:46
  14:46
 3. 3
  11:20 - 14:54
  3h 34min JPY 8,010 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  11:31
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  13:00
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  14:54
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:54
  14:54
 4. 4
  11:20 - 14:54
  3h 34min JPY 8,010 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  11:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  13:00
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  14:54
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:54
  14:54
 5. 5
  11:17 - 15:32
  4h 15min JPY 106,230
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  11:17
  15:32
zoom bar parts