ชินากาว่า → ฮาชิโนะโจ ฟู๊ด-ไวน์

ออกเดินทางเวลา
17:49 05/08, 2021
cancel
 1. 1
  17:53 - 19:24
  1h 31min JPY 4,490 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:53
  18:01
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  19:00
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  19:00
  19:24
 2. 2
  18:09 - 19:34
  1h 25min JPY 4,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  18:17
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:28
  19:16
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  19:16
  19:20
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  19:25
  19:28
  ยานาเซะนิชิ
  簗瀬西
  ป้ายรถบัส
  19:28
  19:34
 3. 3
  18:04 - 19:34
  1h 30min JPY 4,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  18:17
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:28
  19:16
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  19:16
  19:20
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  19:25
  19:28
  ยานาเซะนิชิ
  簗瀬西
  ป้ายรถบัส
  19:28
  19:34
 4. 4
  18:09 - 20:24
  2h 15min JPY 1,980 IC JPY 1,980 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  18:50
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  20:00
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  20:00
  20:24
 5. 5
  17:49 - 19:54
  2h 5min JPY 52,230
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  17:49
  19:54
zoom bar parts