ชินากาว่า → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
05:09 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  05:48 - 08:27
  2h 39min JPY 1,990 IC JPY 1,984 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:48
  06:07
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  06:47
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  07:45
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  07:45
  07:48
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  07:55
  08:05
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:12
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  08:26
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  08:26
  08:27
 2. 2
  05:29 - 08:27
  2h 58min JPY 1,990 IC JPY 1,984 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:38
  คาวาซากิ
  川崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:47
  06:44
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  07:45
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  07:45
  07:48
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  07:55
  08:05
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:12
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  08:26
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  08:26
  08:27
 3. 3
  05:15 - 08:27
  3h 12min JPY 1,990 IC JPY 1,984 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  05:35
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:20
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  07:45
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  07:45
  07:48
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  07:55
  08:05
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:12
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  08:26
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  08:26
  08:27
 4. 4
  05:48 - 08:47
  2h 59min JPY 1,700 IC JPY 1,700 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:48
  06:07
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:12
  06:47
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:50
  07:45
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  07:45
  08:28
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  08:46
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  08:46
  08:47
 5. 5
  05:09 - 06:38
  1h 29min JPY 32,040
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  05:09
  06:38
zoom bar parts