ชินากาว่า → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
21:20 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  21:37 - 03:24
  5h 47min JPY 3,330 IC JPY 3,330 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  21:39
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:42
  21:54
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  23:01
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  00:03
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  00:03
  03:24
 2. 2
  21:32 - 03:24
  5h 52min JPY 3,330 IC JPY 3,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:32
  21:53
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  23:01
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  00:03
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  00:03
  03:24
 3. 3
  21:27 - 03:24
  5h 57min JPY 3,330 IC JPY 3,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:27
  21:41
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:45
  23:01
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  00:03
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  00:03
  03:24
 4. 4
  21:23 - 03:24
  6h 1min JPY 3,330 IC JPY 3,330 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  21:44
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:50
  22:23
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  23:01
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  00:03
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  00:03
  03:24
 5. 5
  21:20 - 23:31
  2h 11min JPY 55,990
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  21:20
  23:31
zoom bar parts