ชินากาว่า → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

ออกเดินทางเวลา
04:14 12/01, 2021
cancel
 1. 1
  04:57 - 08:28
  3h 31min JPY 2,670 IC JPY 2,666 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  05:14
  ฮิกาชินีฮนบาชิ
  東日本橋
  สถานี
  05:14
  05:23
  บาคุโระโจ
  馬喰町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  05:59
  ชิบะ
  千葉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:01
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  08:01
  08:05
  สถานีโจชิ
  銚子駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  08:10
  08:24
  อินุโบ(ชิบะ)
  犬吠(千葉県)
  ป้ายรถบัส
  08:24
  08:28
 2. 2
  04:48 - 08:31
  3h 43min JPY 2,660 IC JPY 2,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:01
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:21
  05:59
  ชิบะ
  千葉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:01
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  08:30
  08:31
 3. 3
  04:48 - 08:31
  3h 43min JPY 2,660 IC JPY 2,660 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:01
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบะ
  千葉
  สถานี
  06:06
  โซกะ
  蘇我
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โออะมิ
  大網
  สถานี
  06:50
  นารุโต
  成東
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:01
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  08:30
  08:31
 4. 4
  04:33 - 08:31
  3h 58min JPY 2,660 IC JPY 2,660 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  04:46
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:02
  ซากุระ
  佐倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  08:01
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  08:30
  08:31
 5. 5
  04:14 - 06:29
  2h 15min JPY 55,130
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  04:14
  06:29
zoom bar parts