ชินากาว่า → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
10:20 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  10:28 - 11:25
  57min JPY 910 IC JPY 904 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:28
  10:58
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:02
  11:14
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  11:14
  11:18
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  11:20
  11:24
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  11:24
  11:25
 2. 2
  10:28 - 11:26
  58min JPY 660 IC JPY 649 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:28
  10:45
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  11:14
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  11:14
  11:26
 3. 3
  10:35 - 11:35
  1h 0min JPY 910 IC JPY 904 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  11:24
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  11:24
  11:28
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  11:30
  11:34
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  11:34
  11:35
 4. 4
  10:41 - 11:48
  1h 7min JPY 1,120 IC JPY 1,117 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:41
  11:17
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口
  11:17
  11:21
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  11:25
  11:48
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  11:48
  11:48
 5. 5
  10:20 - 11:30
  1h 10min JPY 21,740
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  10:20
  11:30
zoom bar parts