ชินากาว่า → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
20:20 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  20:31 - 23:13
  2h 42min JPY 13,520 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  22:39
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:51
  23:00
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  23:00
  23:13
 2. 2
  21:16 - 23:53
  2h 37min JPY 13,520 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:16
  23:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:31
  23:40
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  23:40
  23:53
 3. 3
  20:40 - 23:53
  3h 13min JPY 13,520 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:40
  23:09
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:31
  23:40
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  23:40
  23:53
 4. 4
  20:20 - 01:37
  5h 17min JPY 164,300
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  20:20
  01:37
zoom bar parts