ชินากาว่า → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
16:53 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  16:59 - 22:16
  5h 17min JPY 14,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:59
  19:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  20:17
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  20:45
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  20:45
  22:16
 2. 2
  17:17 - 22:25
  5h 8min JPY 12,280 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:17
  18:45
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  18:45
  18:59
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  19:02
  20:04
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  20:53
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  20:53
  22:25
 3. 3
  16:59 - 22:28
  5h 29min JPY 14,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:59
  19:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  20:17
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  20:56
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  20:56
  22:28
 4. 4
  18:46 - 23:37
  4h 51min JPY 12,280 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:46
  20:16
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  20:16
  20:30
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:56
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:58
  22:05
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  22:05
  23:37
 5. 5
  16:53 - 22:48
  5h 55min JPY 168,800
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  16:53
  22:48
zoom bar parts