ชินากาว่า → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
13:13 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  13:37 - 19:11
  5h 34min JPY 16,380 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:37
  16:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:12
  16:34
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  16:34
  16:40
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:41
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:41
  17:46
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 2. 2
  13:17 - 19:11
  5h 54min JPY 15,810 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  15:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  16:36
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  17:31
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:31
  17:36
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 3. 3
  13:17 - 19:11
  5h 54min JPY 16,380 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  15:36
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:48
  16:10
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  16:10
  16:15
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:20
  17:31
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:31
  17:36
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 4. 4
  13:17 - 19:11
  5h 54min JPY 15,810 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:17
  15:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  16:20
  ยามาโตะไซไดจิ
  大和西大寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  16:55
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  橿原神宮前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  17:41
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:41
  17:46
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 5. 5
  13:13 - 20:21
  7h 8min JPY 187,280
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  13:13
  20:21
zoom bar parts