ชินากาว่า → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
10:07 06/25, 2021
cancel
 1. 1
  10:37 - 14:48
  4h 11min JPY 15,240 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  13:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  14:16
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  14:32
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  14:32
  14:48
 2. 2
  10:10 - 14:48
  4h 38min JPY 15,240 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  12:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  14:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  14:26
  14:48
 3. 3
  11:13 - 15:16
  4h 3min JPY 24,900 IC JPY 24,892 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  11:28
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  11:28
  11:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  13:30
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  13:35
  13:40
  สนามบินคันไซ(ได1เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第1ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  13:50
  14:30
  JRวาคายามะสถานี(ทางออกทิศตะวันออก)
  JR和歌山駅〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:38
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:00
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  15:00
  15:16
 4. 4
  10:37 - 15:18
  4h 41min JPY 15,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  13:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  14:26
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  14:26
  14:29
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:08
  15:13
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:13
  15:18
 5. 5
  10:07 - 17:00
  6h 53min JPY 212,460
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  品川
  10:07
  17:00
zoom bar parts