ฮิเมจิ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
06:30 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  06:38 - 15:36
  8h 58min JPY 12,380 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:38
  07:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:44
  10:25
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  10:25
  10:31
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  10:40
  13:11
  เทราบุน(อิชิกาวะ)
  寺分(石川県)
  ป้ายรถบัส
  13:16
  13:25
  ยานางิตะ(อิชิกาวะ)
  柳田(石川県)
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:29
  ยานางิตะ(อิชิกาวะ)
  柳田(石川県)
  ป้ายรถบัส
  14:08
  14:32
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  15:25
  15:36
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  15:36
  15:36
 2. 2
  06:38 - 15:36
  8h 58min JPY 13,150 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:38
  07:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  10:25
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  10:25
  10:31
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  10:40
  13:11
  เทราบุน(อิชิกาวะ)
  寺分(石川県)
  ป้ายรถบัส
  13:16
  13:25
  ยานางิตะ(อิชิกาวะ)
  柳田(石川県)
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:29
  ยานางิตะ(อิชิกาวะ)
  柳田(石川県)
  ป้ายรถบัส
  14:08
  14:32
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  15:25
  15:36
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  15:36
  15:36
 3. 3
  06:38 - 15:36
  8h 58min JPY 13,550 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:38
  07:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:33
  07:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  10:05
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:34
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  12:23
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  12:23
  12:26
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  12:30
  13:05
  เทศบาลวาจีม่าเบียวิน
  市立輪島病院
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  15:25
  15:36
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  15:36
  15:36
 4. 4
  06:38 - 15:36
  8h 58min JPY 13,550 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:38
  07:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:33
  07:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  10:05
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:34
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  12:23
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  12:23
  12:26
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  12:30
  13:09
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  13:09
  13:12
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  14:05
  14:38
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  15:25
  15:36
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  15:36
  15:36
 5. 5
  06:30 - 13:13
  6h 43min JPY 169,290
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  06:30
  13:13
zoom bar parts