ฮิเมจิ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
15:05 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:53 - 22:11
  6h 18min JPY 19,230 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  18:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  19:55
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  21:32
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  21:32
  22:11
 2. 2
  15:11 - 22:11
  7h 0min JPY 18,800 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  16:19
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  19:03
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:12
  20:10
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  21:32
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  21:32
  22:11
 3. 3
  15:05 - 22:11
  7h 6min JPY 18,800 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:05
  18:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:52
  19:30
  คุมะกายะ
  熊谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:38
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  20:29
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  21:32
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  21:32
  22:11
 4. 4
  15:53 - 23:20
  7h 27min JPY 16,720 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  18:46
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:18
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  21:34
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:41
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  22:41
  23:20
 5. 5
  15:05 - 23:00
  7h 55min JPY 217,900
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  15:05
  23:00
zoom bar parts