ฮิเมจิ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
15:50 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  15:53 - 20:11
  4h 18min JPY 12,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:16
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  19:46
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  19:46
  19:54
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  20:00
  20:03
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  20:03
  20:11
 2. 2
  17:02 - 21:13
  4h 11min JPY 12,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:02
  17:46
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  20:48
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  20:48
  20:56
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  4のりば
  21:00
  21:04
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  4のりば
  21:04
  21:13
 3. 3
  16:26 - 21:24
  4h 58min JPY 9,920 IC JPY 9,890 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  17:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:04
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:04
  21:10
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:12
  21:18
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  21:18
  21:24
 4. 4
  15:56 - 21:24
  5h 28min JPY 9,950 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:56
  17:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  20:55
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  20:55
  21:03
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  21:15
  21:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  21:21
  21:24
 5. 5
  15:50 - 20:56
  5h 6min JPY 141,920
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  15:50
  20:56
zoom bar parts