ฮิเมจิ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
09:25 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  09:26 - 16:30
  7h 4min JPY 20,490 IC JPY 20,490 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:26
  12:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  13:45
  13:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:57
  14:04
  คามิโมกุเอกิมาเอะ
  上牧駅前
  ป้ายรถบัส
  14:04
  14:11
  คามิโมกุ (จังหวัดกุนมะ)
  上牧(群馬県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:26
  14:36
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  14:36
  14:41
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  14:41
  15:05
  จูนิไดระทางเข้า
  十二平入口
  ป้ายรถบัส
  15:05
  16:30
 2. 2
  09:26 - 16:32
  7h 6min JPY 20,380 IC JPY 20,374 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:26
  12:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  13:45
  13:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:14
  14:34
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  14:41
  15:10
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  15:10
  16:32
 3. 3
  09:26 - 16:32
  7h 6min JPY 20,490 IC JPY 20,490 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:26
  12:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  13:45
  13:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:57
  14:04
  คามิโมกุเอกิมาเอะ
  上牧駅前
  ป้ายรถบัส
  14:04
  14:11
  คามิโมกุ (จังหวัดกุนมะ)
  上牧(群馬県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:26
  14:36
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  14:36
  14:41
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  14:41
  15:10
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  15:10
  16:32
 4. 4
  09:26 - 18:24
  8h 58min JPY 17,070 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:26
  12:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  14:41
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:06
  15:16
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  16:02
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  16:02
  16:04
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  16:40
  17:06
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  17:06
  18:24
 5. 5
  09:25 - 17:16
  7h 51min JPY 215,300
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  09:25
  17:16
zoom bar parts