ฮิเมจิ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
10:43 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  10:53 - 12:14
  1h 21min JPY 5,170 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  11:38
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:52
  12:01
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:01
  12:14
 2. 2
  10:57 - 12:51
  1h 54min JPY 2,850 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  12:39
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:39
  12:41
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  12:43
  12:46
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  12:46
  12:51
 3. 3
  10:57 - 12:52
  1h 55min JPY 2,640 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:57
  12:39
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:39
  12:52
 4. 4
  11:12 - 13:12
  2h 0min JPY 2,810 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  12:55
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  12:55
  13:00
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:00
  13:05
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  13:05
  13:12
 5. 5
  10:43 - 12:30
  1h 47min JPY 46,010
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  10:43
  12:30
zoom bar parts