ฮิเมจิ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
17:22 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  17:29 - 22:16
  4h 47min JPY 14,060 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:29
  18:12
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  19:04
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:08
  20:49
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:05
  21:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  21:42
  22:16
 2. 2
  18:06 - 22:46
  4h 40min JPY 14,060 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:06
  20:37
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:19
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  22:12
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:12
  22:46
 3. 3
  18:06 - 23:16
  5h 10min JPY 13,720 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:06
  20:37
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:52
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 4. 4
  17:26 - 23:16
  5h 50min JPY 13,720 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:26
  18:34
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  21:49
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 5. 5
  17:22 - 23:14
  5h 52min JPY 172,980
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  17:22
  23:14
zoom bar parts