ฮาโกเน่ยุโมโตะ → โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์

ออกเดินทางเวลา
17:16 04/11, 2021
cancel
 1. 1
  18:14 - 06:53
  12h 39min JPY 15,380 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:14
  18:31
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:39
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:59
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  23:59
  00:07
  ฮาโกดาเตะเอกิมาเอะ
  函館駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  06:41
  จูจิไก
  十字街
  สถานี
  06:41
  06:53
 2. 2
  17:18 - 06:53
  13h 35min JPY 13,620 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:34
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  19:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:59
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  23:59
  00:07
  ฮาโกดาเตะเอกิมาเอะ
  函館駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:36
  06:41
  จูจิไก
  十字街
  สถานี
  06:41
  06:53
 3. 3
  17:18 - 06:59
  13h 41min JPY 13,620 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:34
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  19:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  23:29
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:59
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  23:59
  00:07
  ฮาโกดาเตะเอกิมาเอะ
  函館駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:40
  06:47
  สุเอฮิโระโจ (ฮอกไกโด)
  末広町(北海道)
  สถานี
  06:47
  06:59
 4. 4
  21:06 - 09:59
  12h 53min JPY 29,110 IC JPY 29,101 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  22:46
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  南口(小田急)
  22:46
  22:53
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:55
  06:15
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  27番のりば
  06:15
  06:28
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  08:58
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:18
  09:34
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  09:34
  09:39
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  09:40
  09:55
  กระเช้าลอยฟ้ามาเอะ(ฮาโกดาเตะ)
  ロープウェイ前(函館市)
  ป้ายรถบัส
  09:55
  09:59
 5. 5
  17:16 - 07:02
  13h 46min JPY 355,330
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  17:16
  07:02
zoom bar parts