ฮาโกเน่ยุโมโตะ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
13:08 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  13:56 - 19:16
  5h 20min JPY 12,420 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:56
  14:13
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:39
  15:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  19:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  19:12
  19:16
 2. 2
  13:14 - 19:16
  6h 2min JPY 11,610 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:14
  13:33
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:49
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:20
  19:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  19:12
  19:16
 3. 3
  13:56 - 20:16
  6h 20min JPY 17,600 IC JPY 17,591 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:56
  14:13
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินมัตสึดะ
  新松田
  สถานี
  15:49
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:56
  16:31
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  20:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  20:12
  20:16
 4. 4
  13:35 - 20:16
  6h 41min JPY 17,600 IC JPY 17,591 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:35
  13:53
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินมัตสึดะ
  新松田
  สถานี
  15:29
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:37
  16:20
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  20:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  20:12
  20:16
 5. 5
  13:08 - 21:39
  8h 31min JPY 292,330
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  13:08
  21:39
zoom bar parts