ฮาโกเน่ยุโมโตะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
09:23 06/25, 2021
cancel
 1. 1
  10:14 - 14:45
  4h 31min JPY 10,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:14
  10:29
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:39
  11:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  12:51
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  14:10
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  14:30
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  14:30
  14:45
 2. 2
  09:25 - 14:45
  5h 20min JPY 8,680 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  09:40
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  11:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  12:51
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  14:10
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  14:30
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  14:30
  14:45
 3. 3
  09:57 - 15:18
  5h 21min JPY 13,080 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:57
  10:14
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  11:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  14:55
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  14:55
  14:59
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:05
  15:10
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  15:10
  15:18
 4. 4
  09:38 - 15:18
  5h 40min JPY 12,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  09:53
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:04
  11:50
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  14:55
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  14:55
  14:59
  เท็นโดเอกิมาเอะ
  天童駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:05
  15:10
  ฮิกาชิฮากะ
  東芳賀
  ป้ายรถบัส
  15:10
  15:18
 5. 5
  09:23 - 14:53
  5h 30min JPY 186,360
  cancel cancel
  ฮาโกเน่ยุโมโตะ
  箱根湯本
  09:23
  14:53
zoom bar parts